K-Leij logo

 

K-Leij adres


Projecten waaraan Ing. K. van der Leij een bouwtechnische bijdrage heeft geleverd, zijn o.a.:
 • Barones, Breda
 • Stadshart, Almere
 • Woonmall, Rotterdam
 • De Resident, Den Haag
 • Maastoren, Rotterdam
 • Oosterdoks Eiland, Amsterdam
 • KPMG, Amstelveen
 • De Rotterdam, Rotterdam
 


K-Leij Bouwtechnisch Advies
is de eenmanszaak van bouwkundig Ing. K.(Karst) van der Leij. Karst van der Leij (1950) heeft bouwkunde gestudeerd aan de HTS Hengelo en is zijn loopbaan begonnen als productontwikkelaar bij Rockwool. Vervolgens werkte hij als kwaliteits-zorgmanager bij BAM woningbouw, adviseur bouwtechniek bij projectontwikkelaar MAB en projectmanager bouwtechniek bij Grontmij I Kats & Waalwijk bouwadvies en projectmanagement.

K-Leij Bouwtechnisch Advies
beschikt over de goede mix van kennis en ervaring voor projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en beheerders. Opgedaan bij o.a.:
 • het bouwtechnisch adviseren/begeleiden van de ontwikkeling van vele grote multifunctionele binnenstedelijke projecten,
 • het opstellen voor beleggers van een bouwtechnische second opinion van bestek en tekeningen,
 • het uitvoeren van bouwtechnische schade onderzoek.
K-Leij Bouwtechnisch Advies kenmerkt zich door een pragmatische no-nonsense aanpak met het vizier op bouwtechnische kwaliteit en duurzaamheid.

   

 


K-Leij Bouwtechnisch Advies
werkt hoofdzakelijk voor de volgende partijen: Projectontwikkelaars
Integrale bouwtechnische advisering in VO, DO en bouw voorbereidingsfase van projecten op het gebied van uitvoerbaarheid en duurzame bouwtechnische kwaliteit. Advies vanuit een brede kennis van vele disciplines. Van geveltechniek tot dakbedekking, van bouwmaterialen tot regelgeving. Advisering waarbij rekening wordt gehouden met esthetische, functionele, budgetaire en gebruikers uitgangspunten.

Beleggers / eigenaar-gebruikers

Integrale bouwtechnische beoordeling van ontwerpen (bestek, tekeningen en overige relevante stukken) voor de vastgoedportefeuille of eigen huisvesting. Indien gewenst kan deze beoordeling worden uitgebreid met advisering op het gebied van installatie techniek. Hiervoor wordt een adviseur installaties ingeschakeld.

Projectontwikkelaars / beleggers / eigenaar-gebruikers / huurder
s
Onderzoek bouwtechnische schade.